ul. Pelplińska 8B, 01-683 Warszawa
+48 733 50 50 33
pkl@pklgroup.pl

Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016), dalej zwanym („RODO”), informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest:

PKL Group Sp. z o. o., ul. Pelplińska 8B, 01-683 Warszawa.

Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: pkl@pklgroup.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres do korespondencji.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach kontaktowych, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. Podanie danych jest dobrowolne.

W związku z przetwarzaniem przez PKL Group Sp. z o. o. danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
a/ prawo dostępu do treści danych, na podstawie art.15 Rozporządzenia;
b/ prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c/ prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
d/ prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
e/ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
f/ prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia.

Jednocześnie zapewniamy, że:
* nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa,
* nie sprzedajemy Państwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom!
* przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne i dbamy o ich bezpieczeństwo.

Stronna https://pklgroup.pl ogranicza zbieranie i wykorzystywanie danych o jego użytkownikach do niezbędnego minimum. 

W trakcie korzystania ze strony na Państwa komputerach mogą zostać przez nas umieszczone niewielkie pliki (znane powszechnie pod nazwą “ciasteczka”/ „cookies”). Pliki te mogą być przez nas odczytane dla celów informacyjnych, w momencie ponownej wizyty na naszej stronie. Rodzaj informacji, które w ten sposób zbieramy ma związek z Państwa komputerem i obejmuje dane takie jak: adres IP, datę i godzinę wejścia do serwisu oraz najczęściej odwiedzane obszary serwisu. Wszelkie dane zbierane w ramach cookies służą wyłącznie ulepszeniu efektywności strony. Użytkownik strony ma prawo do wyłączenia cookies w dowolnym momencie, ale może się to wiązać z uniemożliwieniem dostępu do pewnych zasobów strony.

Regulacje dotyczące niniejszej polityki prywatności mogą ulec zmianie w każdym czasie, przy czym każdorazowa zmiana będzie opublikowana na stronie.

Wszystkich Użytkowników, którzy mają jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące stosowanej przez PKL Group Sp z.o.o polityki w zakresie ochrony prywatności, w tym dotyczące wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z treścią niniejszej informacji, prosimy o przesłanie wiadomości na adres: pkl@pklgroup.pl